Osutame raamatupidamisteenust:

  • väike ja keskmise suurusega ettevõtetele;
  • füüsilisest isikust ettevõtjatele;
  • mittetulundusühingutele;
  • korteriühistutele.

  Raamatupidamine

   • jooksev raamatupidamine;
   • eelmiste perioodide korrastamine;
   • müügiarvete koostamine;
   • ostuarvete koostamine;
   • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine;
   • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
   • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine;
   • alustavale ettevõttele aitame luua vajaliku dokumentatsiooni
   • konsultatsioon (maksu- ja raamatupidamisalane)

   Palgaarvestus ja personalitöö:

    • töötajate igakuine palkade arvestamine (lisatasude, preemiate arvestamine, puhkuse- ja lõpurahade arvestamine);
    • isikute arvele võtmine Haigekassas;
    • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
    • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
    • palkade ja maksude ülekandmine;
    • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine;
    • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine;
    • isikukaartide täitmine;
    • personalialaste dokumentide vormistamine
    • personalisalase statistika koostamine.


    Palgaarvestus kuni 2 töötajat kuus on hinna sees.
    Palgaarvestus alates 3 töötajast on 10 EUR.
    Hindadele lisandub käibemaks!
    NB! Üks kanne sisaldab enamasti mitut sularahatsekki.